Vyšetření krve

Hematologické a biochemické vyšetření krve provádíme přímo v ordinaci a výsledky máme do 10-ti minut. 

V ostatních případech odesíláme krve do laboratoří - v závislosti na požadovaném vyšetření. 

 

analyzátory krve