Disponujeme přímou digitalizací, která provádí nejlepší zobrazení a obraz jde z kazety přímo do počítače, čímž se snižuje manipulace a stres zvířete. 

 

 

rentgen