Provádíme čipování zvířat a vystavujeme Europass. 

Vakcinujeme vakcínami zn. Nobivac, které v případě vztekliny, parvovirozy, psinky a infekční hepatitidy drží 3 roky. 

Leptospiróza a psincový kašel se musí přeočkovat každý rok. 

Díky Nobivacům nemusíme každý rok psa očkovat všemi vakcínami naráz. 

Vakcinační schéma pak u dospělého psa vypadá: 1. rok DHPPiL, 2. rok L4 a KC (Pi) leptospiróza a psincový kašel, 3. rok L4 a KC (Pi), 4. rok DHPPiL