Jak probíhá samotné vyšetření u veterináře certifikovaného IVAS?

 

 

Cílem je stanovit diagnózu a zvolit správnou léčbu. Veterinární lékař udělá nejprve důkladné klinické vyšetření, jak to známe z klasické ordinace a pokud je potřeba doplní se rentgenem, odběrem krve atd.

 

Když například pes kulhá, je dobré díky rentgenovému vyšetření zjistit, zda se skutečně jedná o artrózu, jak jsme předpokládali a ne o rakovinu kostí. U pacienta s ledvinovým onemocněním je dobré vědět, jak moc jsou ledviny poškozeny, abychom si mohli stanovit prognózu. Poté přistoupí veterinář k vyšetření dle TCVM. To zahrnuje vyšetření pulsu, tvar a barva jazyka, prohmatání akupunkturních bodů na celém těle a prohmatání Back Shu bodů na zádech. Back Shu body leží podél páteře a odráží stav jednotlivých orgánů, nazývají se tzv. diagnostické body. Při vyšetření jazyka se zaměřuje na jeho tvar, barvu, povlak. Při zánětech v těle je jazyk tmavě červený, při nedostatku krve zase bledý. Na jazyku má každý orgán své místo, např. špička jazyka odráží stav srdce. Při onemocnění srdce je jazyk jakoby vykrojený dovnitř (viz obrázek). Neříká nám to sice o jaké konkrétní onemocnění se jedná, nicméně víme, že je dobré se zaměřit na vyšetření srdce.

 

 

Vyšetření pulsu může poskytnout informaci o jednotlivých orgánech a také z něj lze určit nedostatek Yang/Qi nebo Yin/Krve v těle. Diagnóza dle TCVM se stanoví na základě anamnézy a všech vyšetření. V čínské medicíně se zjišťuje, kde v těle se nachází nerovnováha a jaký orgán je oslaben. Diagnóza pak může být např.: Spleen Qi Deficiency (málo Qi ve Slezině) nebo Kidney Yang Deficiency (málo Ledvinového Yangu) atd.

 

Do naší ordinace přišel majitel s čivavou, jež reagovala bolestivě při pohlazení po zádech. Žádné další problémy nebyly zjištěny. Fena jedla a pila normálně, trus i močení bylo v pořádku. Při vyšetření BackShu bodů bylo diagnostikován bolestivý jen bod pro tlusté střevo. Z vyšetření krve byly patrné příznaky zánětu střeva. Následné vyšetření na ultrazvuku zánět střeva potvrdilo. Znalost v čínské diagnostice nám pomohla odhalit onemocnění, které se ještě neprojevilo klinicky v plné míře a my jsme tak mohli nasadit cílenou léčbu.

 

Jednou z důležitých indicií v diagnostice je časový údaj klinických projevů u zvířat. Každý orgán má "svůj specifický čas". To souvisí s pozicí Qi v meridiánu pro určitý orgán. Je-li orgán oslaben, projeví se to klinicky v určitý čas (viz tabulka). Kupříkladu mezi 7-9 hodinou ranní je doba žaludku. Zvířata nebo lidé s podrážděným/ zaníceným žaludkem nebudou schopni jíst ráno, ale naopak večer. Zvířata s onemocněním jater se často budí v noci od 11 do 3hodiny, zvrací, mají průjem nebo jen potřebují jíst, pít atd. Znalost těchto specifických hodin každého orgánu může odhalit, který orgán je v nerovnováze.

 

Do naší ordinace přišla paní s německým ovčákem, jež popisovala, že "psovi nic není, ale každý večer na ní začne skákat, otevírat všechny dveře a pak si k ní sedá". Majitelka poté konstatovala, že podivné chování se opakuje vždy ve stejnou denní dobu a to mezi 17 a 18 hodinou. Dle TCVM je tato doba čas Ledvin. Proto bylo provedeno vyšetření krve, které následně odhalilo zvýšení biochemických hodnot pro ledviny.

 

Říkáte si, jak je to možné? Právě tisícileté pozorování pacientů a důsledné vypracování diagnostického systému pomohlo čínské medicíně vytvořit tento důmyslný systém, kde vše souvisí se vším a tělo je vnímáno jako celek, nejen samo o sobě, ale i ve spojitosti s okolním světem a vesmírem.

 

Kombinace diagnostických metod klasické a čínské medicíny nám dává obrovské možnosti a dovoluje nám nahlédnout na tělo ze všech možných úhlů.

 

V okamžiku, kdy máme diagnózu, můžeme začít léčit.

   

 

 

V TCVM máme 4 druhy terapie, které se mohou kombinovat:

  • Akupunktura - napichování tenkých jehel do kůže pacienta a elektroakupunktura - jehly jsou stimulovány elektrickým proudem.
  • Byliny
  • Dietoterapie - terapie jídlem
  • Tuina - čínské masáže

Všechny čtyři druhy terapie ovlivňují různými způsoby akupunkturní body a meridiány v těle. Cílem je podpořit v těle nedostatek a tak navodit zpět rovnováhu. Nemoc- nerovnováha v těle může vznikat z různých příčin - například dlouhodobou emoční nerovnováhou (smutek oslabuje Plíce nebo stres/agrese Játra a Žlučník), nevhodnou stravou (oslabuje Žaludek a Slezinu), invazí infekčních patogenů, nevhodným prostředím (vlhko a chladno oslabuje Slezinu) atd.